Avocat Oradea


Www.ursuta.ro

Dupa o pauza de cafea, au urmat discutii libere întinse pe mai bine de o ora si jumatate si oprite cu greu, având în vedere numeroasele întrebari pe care le ridica un eveniment atât de important, cu promisiunea organizatorilor de a raspunde acestor întrebari prin urmatoarele conferinte ce urmeaza a avea loc. În acest context, s-a stabilit de comun acord ca urmatoarea conferinta cu titlul Noul Cod de procedura civila. Cum va fi? – Judecata în prima instanta sa aiba loc în data de 5 aprilie 2012, în sala Toscana a Hotelului Ramada din Oradea.

Prin continutul acestui raport se întelege totalitatea drepturilor subiective si a obligatiilor civile pe care le au partile. Cunoasterea acestor elemente implica o analiza distincta.

Www.ursuta.ro :Raportul juridic civil are caracter volitional. O relatie sociala devine raport de drept civil pentru ca acest lucru s-a voit, de catre legiuitor, atunci când a fost adoptata norma juridica civila. Acest prim aspect al caracterului volitional al raportului juridic civil este comun tuturor raporturilor juridice. Exista, însa, si un al doilea aspect, specific, pentru raporturile juridice civile care izvorasc din actele juridice civile, si anume: actul juridic civil înseamna manifestare de vointa în scopul de a produce efecte juridice. Prin urmare, la raporturile juridice civile, pe lânga vointa exprimata în norma de drept civil, care reglementeaza actul juridic civil, exista si vointa autorilor(ori autorului) actului juridic civil

Avocat Oradea

Impreuna cu partenerii nostri, va putem oferi solutii pentru orice problema de drept. Am obtinut hotarari judecatoresti in materia revendicarilor imobiliare, a legii 10/2001, a legii 221/2009, in materie de proprietate intelectuala, concurenta, etc.

Dupa introducerea facuta de domnul avocat Cristian Domocos, decanul Baroului Bihor, si prelegerea mai sus numita a domnului avocat dr. Mircea Ursuta, a luat cuvântul doamna judecator dr. Dana Cigan, presedinte al Curtii de Apel Oradea, care a subliniat necesitatea colaborarii dintre avocati si judecatori în prezent cât mai ales pentru viitor în vederea implementarii cu succes a schimbarilor ce vor fi aduse de Noul Cod de procedura civila.

Avocat : Obligatia civila este îndatorirea subiectului pasiv al raportului juridic civil de a avea o anumita conduita – corespunzatoare dreptului subiectiv corelativ –, conduita care poate consta în a da, a face ori a nu face ceva si care, la nevoie, poate fi impusa prin forta coercitiva a statului.

Www.ursuta.ro Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice este aptitudinea sa de a-si exercita drepturile civile si de a-si îndeplini obligatiile civile, prin încheierea de acte juridice, de catre organele sale de conducere. Potrivit art. 35 alin. 1 si 2, „Persoana juridica îsi exercita drepturile si îsi îndeplineste obligatiile prin organele sale. Actele juridice facute de organele persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice însasi”.

Avocat Impreuna cu partenerii nostri, va putem oferi solutii pentru orice problema de drept. Am obtinut hotarari judecatoresti in materia revendicarilor imobiliare, a legii 10/2001, a legii 221/2009, in materie de proprietate intelectuala, concurenta, etc.

More results:
Avocat Oradea Click Aici Avocat Oradea